فرم‌های وام بلند مدت دانشجویانی که برای اولین بار متقاضای وام هستند
 فرم‌های وام بلند مدت دانشجویانی که پیش‌تر از این وام استفاده نموده‌اند
مدارک مورد نياز وام بلند مدت

فرم شماره 1

فرم تعهد نامه

فرم درخواست وام
فرم شماره 1

فرم درخواست تسهیلات مجدد

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن