مشکلات فنی به وجود آمده در سامانه انتخاب واحد

توجه مهم:

با توجه به مشکلات فنی به وجود آمده در سامانه انتخاب واحد، به دانشجویان گرامی پیشنهاد می شود  (بنا بر توصیه های  مؤکد ) در روزهای اخیر انتخاب واحد نکنند. زیرا هنوز برخی دروس به طور کامل تعریف نشده و  وضعیت سرورهای سامانه انتخاب واحد هنوز پایدار نشده است.  در زمان حذف و اضافه  فرصت برای انتخاب واحد وجود دارد.

همچنین تأکید می شود در زمان حذف و اضافه حتما انتخاب واحد خود را بررسی و از صحت آن اطمینان حاصل نمایند.
حذف واضافه( 7لغایت 12مهرماه) می باشد تنهادر این بازه زمانی سایت باز خواهد شد /. فقط به پرو فایل شخصی  وسامانه انتخاب واحد مراجعه نمایند نه مراجعه حضوری  به دانشگاه ...
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد