واکسیناسیون بیش از 290دانشگاهی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 با شروع واکسیناسیون کرونا در کشور و لزوم تدوین برنامه مشخص و هدفمند برای واکسیناسیون اعضای هیات علمی و دانشجویان علوم پزشکی بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت  با عنایت به همکاری و هماهنگی مدیران گروه رشته پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد جناب آقای تقی زاده و سرکار خانم دوستی و دیگر مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد علی الخصوص جناب آقای دکترکرد ریاست محترم واحد با شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد تعداد ۱۷۴ نفر از دانشجویان رشته پرستاری با ۱۰۹ نفر از دانشجویان رشته مامایی و۸  نفر از اعضای هیئت علمی این واحد دانشگاهی در بازه زمانی سوم تا ششم خردادماه ۱۴۰۰ طبق برنامه واکسینه خواهند شد. لازم به ذکر است در این مرکز سلامت جهت واکسینه کردن مراجعین طبق سنین  اعلامی از طرف وزارت بهداشت دردانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد به مدت ۳ ماه انجام می‌شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد