پذیرش دانشجو در مقطع ارشد بر اساس سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد مهاباد بر اساس سوابق تحصيلی (معدل در مقطع كارشناسیارشد ناپيوسته برای نيم سال دوم ) بهمن ماه (991) در رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.

شرایط اختصاصی: داشتن مدرك كارشناسی (ليسانس) یا (كارشناسی ارشد )فوق ليسانس یا دكترای حرفه ای (یا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسی ) با تاریخ فارغ التحصيلی حداكثر 93/ 99/9911
جهت ثبت نام به آدرس : sanjesh.org  مراجعه نمایيد.
لیست رشته‌ها

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد