پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی

دانشجویان پذیرفته شده در رشته های علوم پزشکی جهت انتخاب رشته  تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 1398 به سایت   https://azmoon.iau.ac.ir   مراجعه نمائید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد