پذیرش در مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) دانشگاه آزاد مهاباد

پذیرش در مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در نیمسال بهمن ماه  97 جهت ثبت نام سایت:
www.azmoon.org
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد