برگزاری اولین جلسه کمیته تعامل خانواده و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ اولین جلسه کمیته تعامل دانشگاه و خانواده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد با حضور دکتر بهمن کرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد٫  دکتر عزیزیان معاون دانشجویی و فرهنگی٫ دکتر احمد زاده معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر امور فرهنگی ٫ سرکار خانم دکتر قربانی مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده مسئول تربیت بدنی واحد و دیگر اعضای کمیته برگزار گردید. دکتر کرد در این جلسه گفت دانشگاه و خانواده به عنوان یکی از مهمترین اقدام اثرگذار در جامعه دانشگاهی است و نقش بسزایی در تقویت دانشگاهیان و نقش آفرینی آنان دارد حل بسیاری از مسائل روز برای دانشجویان که در فضای مستقل از غرب به دنبال تحصیل علم و معرفت هستند از طریق والدین و ارتباط و تعامل مناسب با آنان امکان‌پذیر است. وی ادامه داد اطلاع یافتن خانواده ها از وضعیت آموزشی٫  روانی و روحی فرزندان در دوران دانشجویی و ارتباط آنان با برنامه‌ریزان و مسئولان دانشگاه می‌تواند موجب ارتقای سطح فکری٫ اخلاقی و جبران کاستی ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گردد. 
در ادامه دکتر عزیزیان یکی از راهبردهای مهم معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد را فعال کردن کمیته هایی برای تصمیم سازی برای شورای فرهنگی دانست و گفت کمیته تعامل دانشگاه و خانواده در این راستا فعالیت می‌کند 

در این جلسه در مورد نحوه اجرایی شدن مفاد آیین نامه دانشگاه و خانواده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد