خوش آمدید! پنج‌شنبه بسیار زیبائی داشته باشید.

‌‌آیا می‌دانید

دانشگاه آزاد مهاباد دارای 10 رشته دکتری، 54 رشته کارشناسی‌ارشد و همچنین بیش از 100 رشته در مقاطع کارشناسی و کاردانی می‌باشد.


ادامه خبر...

رویایت را آزاد انتخاب کن

رویایت را آزاد انتخاب کن


ادامه خبر...
01
         

¤   بخشنامه‌های پژوهشی سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   بخشنامه‌های آموزشی سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   بخشنامه‌های اداری سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   آئین‌نامه‌های آموزشی سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   بخشنامه‌های مالی سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   سامانه جامع بخشنامه ها و آیین نامه ها

آگهی مناقصه عمومی

 آگهی مزایده عمومی

 
 
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
Conferences
Public Relations
Digital Library
Electronic Mail
Internet Users
Student Portal
اندازه‌ متن