خوش آمدید! یک‌‌شنبه زیبائی را برای شما آرزومندیم.

رویایت را آزاد انتخاب کن

رویایت را آزاد انتخاب کن


ادامه خبر...

برنامه برگزاری امتحانات لغو شده

برنامه برگزاری امتحانات لغو شده پيرو اطلاعيه سازمان مركزي دانشگاه امتحانات روز دوشنبه 20 دی‌ماه به روز شنبه 2 بهمن در همان مکان و زمان قبلی امتحانات روز سه‌شنبه 21 دی‌ماه به روز یکشنبه 3 بهمن در همان مکان و زمان قبلی امتحانات روز چهارشنبه 22 دی‌ماه به روز دوشنبه 4 بهمن در همان مکان و...


ادامه خبر...

اطلاعيه شماره 3

پيرو اطلاعيه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي امتحانات روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (20 و 21 و 22) دی ماه در دانشگاه آزاد اسلامي مهاباد لغو و به تاريخ ديگري موكول شد، زمان برگزاری  امتحانات متعاقبا اعلام می شود. سازمان اداري دانشگاه چهارشنبه 22 دی ماه تعطيل نیست .


ادامه خبر...
012
         

¤   بخشنامه‌های پژوهشی سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   بخشنامه‌های آموزشی سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   بخشنامه‌های اداری سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   آئین‌نامه‌های آموزشی سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   بخشنامه‌های مالی سازمان مرگزی دانشگاه آزاد

¤   سامانه جامع بخشنامه ها و آیین نامه ها

آگهی مناقصه عمومی

 آگهی مزایده عمومی

 
 
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
Conferences
Public Relations
Digital Library
Electronic Mail
Internet Users
Student Portal
اندازه‌ متن