سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی

***** سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی (آموزشیار) *****

  نشانی سایت آموزشیار  :::  http://edu.iau.ac.ir

  راهنمای ارتباط با پشتیبانی سامانه آموزشیار:::   http://pasokh.iau.ac.ir

  سامانه اطلاع‌رسانی مدیریت امور آموزشی (آموزشیار):::  http://help.iau.ac.ir


  نحوه کار با سامانه آموزشیار ویزه دانشجویان  

  نحوه کار با سامانه آموزشیار ویزه اساتید  


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد