دکتر اکبر قاسمی کهریزه

 رزومه علمی،پژوهشی و اجرائي                                                                                                      

      

 

مشخصات فردی

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره تلفن همراه

پست الکترونیک

اکبر

قاسمی کهریزه

1/3/1350

09143436376

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

مشخصات تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

معدل

سال اخذ مدرك

کارشناسی

گیاه­ پزشکی

دانشگاه ارومیه

16/18

1373/5/5

کارشناسی ارشد

کسب رتبه اول

مهندسی کشاورزی-

حشره شناسی کشاورزی

دانشگاه ارومیه

 

19/34

1380/6/26

دکترای تخصصی

کسب رتبه اول

مهندسی کشاورزی-

حشره شناسی کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

18/43

1389/8/19

 

مقطع تحصیلی

عنوان پايان‌نامه

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرك

معدل

کارشناسی ارشد

بررسی تأثیر var. tenebrionis  Bacillus thuringiensis،B. t. var. kurstakiوبیتی کل بر روی سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب­ زمینی و نقش سینرزیست حنا در افزایش کارائی آنها

دکترای تخصصی

مقایسه مقاومت 33 رقم از ارقام مختلف سيب­زمينی (L.  (Solanum tuberosum نسبت به سوسک كلرادوی سیب­زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Say)،در منطقه نقده آذربايجان غربي

 

سوابق تدریس

نام دانشگاه یا موسسه

عنوان دروسی که تدریس نموده ­ام

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دانشگاه آزاد اسلامي

واحدمهاباد

زیست شناسی عمومی- زیست شناسی سلولی ومولکولی- حشره شناسی و دفع آفات- آفات مهم گیاهان زراعی- آفات مهم گیاهان سبزیوزینتی- کنه شناسی- حشرات گرده افشان و زنبورعسل- گیاه شناسی1 اصول كنترل آفات گياهي-  مدیریت اکولوژیک آفات، بیماریها و علفهای هرز- کنه شناسی تکمیلی- مدیریت آفات - کنترل بیولوژیک آفات -رفتارشناسی حشرات- عملیات کشاورزی

ازسال 1384

ادامهدارد

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نقده

زیست شناسی عمومی- بهداشت محیط

1388

1389

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد مهاباد

مدیریت اکولوژیک آفات، بیماریها و علفهای هرز

ازسال 1391

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ملکان

مدیریت اکولوژیک آفات، بیماریها و علفهای هرز

1391

ادامه دارد

دانشگاه پيام نور نقده

آفات و بيماري­هاي گياهي

1388

1391

 

مقالات علمی:

مقالاتISI:

 1- Antibiosis effects of 20 potato cultivars to the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae). Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (3&4):795-799, 2010

 

2- بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیب­ زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب­زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) . نامه انجمن حشره­ شناسی ایران،جلد 31،شماره­ 1،صفحه 68-51،سال 1390.

3- Effect of seven canola genotypes on cabbage aphid Brevicoryne brassicae growth parameters. Romanian Agricultural Research, No. 31, 2014.

4- Study on the synergistic effect of Henna in enhancement of pathogenecity of Bacillus thuringiensis Berliner on third and fourth instars larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata. (Say) (Col.: Chrysomelidae). Archives of Phytopathology and Plant Protection, Vol. 47, No. 12, 1497-1507, 2014.

5- Sub-lethal effects of Bacillus thuringiensis Berliner on larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae). Archives of Phytopathology And Plant Protection. Vol. 48 (3): 259–267, 2015.

6- مقایسه تحمل 33 رقم زراعی سيب­ زمينی (L.  (Solanum tuberosum نسبت به سوسک كلرادوی سیب­زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say)، در منطقه نقده آذربايجان غربي. آفات و بیماری­های گیاهی، جلد 82، شماره 1، صفحه 36-25، سال 1393.

 

7- Fumigant toxicity of essential oils from Artemisia annua L. and the synergistic effect of acetone against three most important stored pests. Journal of Entomology and Zoology Studies. 4(6): 117-120. 2016.

8- Isolation, toxicity and detection of cry genes of Bacillus thuringiensis B. isolates from West-Azerbaijan province, Iran. Journal of Entomology and Zoology Studies. 4(6): 111-116. 2016.

 

مقالات علمي-پژوهشي:

9- تأثیر var. tenebrionis  Bacillus thuringiensisروی سنینمختلفلاروی سوسک کلرادوی سیب­زمینی ونقش سینرزیست حنا درافزایش کارائی آن. مجله علوم کشاورزی ایران،جلد 34،شماره 3،صفحه 547-539،سال 1382.

10- تأثیر var. kurstaki  Bacillus thuringiensisروی سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب­زمینی و نقش سینرزیست حنا در افزایش کارائی آن. مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی،سال یازدهم،شماره اول،صفحه 99-91،سال 1383.

11- مقاومت آنتی­ زنوزی 33 رقم زراعی سیب­ زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب­ زمینی،  Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae).فصل نامه گیاه پزشکی، جلد 3، شماره 4، صفحه 347-329، سال 1390.

12- مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب­ زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.Chrysomelidae)روی 33 رقم زراعی سیب­ زمینی. دانش گیاه­ پزشکی ایران، جلد 3، شماره 4، صفحه 347-329، سال 1393.

13- بررسی شاخص هاي زیستی وتغذیه اي سوسک کلرادوي سیب زمینیLeptinotarsa decemlineataروي33رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزي آنها. مجله گیاه پزشکی(مجله علمی کشاورزي)،جلد38شمارهصفحه 112-101، سال1394.

14- مقاومت آنتی زنوزی وآنتی بیوزینه رقم زراعی گندم (Triticum aestivum) نسبت به سن گندم،Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)  در شرایط مزرعه درمنطقۀنقده استان آذربایجانغربی. دانش گیاه­پزشکی ایران، جلد 46، شماره 1، صفحه 160-151، سال 1394.

 

15- مقایسه شاخص مقاومت چند رقم زراعی سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae). نشریه حفاظت گیاهان، جلد 29، شماره 4، صفحه 616-607، زمستان 1394.

16- بررسي اجزاي مقاومت در سيب زميني، گوجه فرنگي، بادنجان و فلفل نسبت به سوسك كلرادوي سيب زميني، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) در شرايط مزرعه در منطقه ي نقده استان آذربايجان غربي. آفات و بيماري هاي گياهي، جلد ٨٣ ، شماره ۲، صفحه 132-121، اسفند 1394.

 

17- مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensisبه دست آمده از زیستگاه ها و میزبان های متفاوت روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) . کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 4، شماره 2، 172-167، پاییز و زمستان 1394.

 

 

مقالات ارائه شده درکنفرانس‌هاي داخلي و خارجی

18- اکبرقاسمی کهریزه،محمدحسن صفرعلیزاده وعباس حسین زاده.1389. بررسی تأثیردزهایزیرکشنده باکتریBacillus thuringiensis بر روی لاروهای سوسک کلرادوی سیب­ زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say)(Col. Chrysomelidae) . نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران،تهران،ایران.

 

19-اکبرقاسمی کهریزه و محمدحسن صفرعلیزاده. 1389. بررسی مقایسه ای تأثیر باکتریهایBacillus thuringiensis var. kurstaki   وB. t. var. tenebrionisبر روی سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) .نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران،تهران،ایران.

 

20- اكبرقاسمي كهريزه،قديرنوري قنبلاني،نورالدين شايسته و ايرج برنوسي. 1391. بررسی شاخص­های زیستی وتغذیه ­ای سوسک کلرادوی سیبزمینی،Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae)روی ارقام زراعی سیب­ زمینی. بيستمين کنگره گیاه پزشکی ایران،شيراز،ایران.

21- اكبرقاسمي كهريزه،قديرنوري قنبلاني،نورالدين شايسته و ايرج برنوسي. 1391. بررسی مقاومت آنتی­ بیوزی 33 رقم زراعی سیب ­زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب ­زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae).بيستمين کنگره گیاه پزشکیایران،شيراز،ایران.

 

22- اكبرقاسمي كهريزه،قديرنوري قنبلاني،نورالدين شايسته و ايرج برنوسي. 1391. مقایسه تحمل 33 رقم زراعی سيب­ زمينی(L.  (Solanum tuberosum نسبت به سوسک كلرادوی سیب ­زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Say)،درمنطقه نقده آذربايجان غربي. بيستمين کنگره گیاه پزشکی ایران،شيراز،ایران.

 

23- شيرين محمدزاده،اكبرقاسمي كهريزه،محمود پوريوسف مياندوآب و شهرام آرميده. 1391. بررسي مقايسه ­اي تأثيرباكتريBacillus thuringiensis var. tenebrionisوحشره ­كش­هاي ايميداكلوپرايد و فوزالونبر روي سنين مختلف لاروي سوسك كلرادوي سيب­ زميني درشرايط آزمايشگاهيبيستمين کنگره گیاه پزشکی ایران،شيراز،ایران.

 

24- فرخ آذربهرام، خشنود علیزاده، اكبر قاسمي كهريزه  و صادق شهبازی. 1392. ارزیابی تنوع برخی خصوصیات مورفولوژیکی توده­ های بومی بالنگو شهری. همایش ملی گیاهان دارویی، آمل، ایران.

 

25- فرخ آذربهرام، خشنود علیزاده، اكبر قاسمي كهريزه  و صادق شهبازی. 1392. بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد بالنگوی شهری در شرایط دیم. همایش ملی گیاهان دارویی، آمل، ایران.

 

26- سعید احمدی، اكبر قاسمي كهريزه و محمود پوريوسف مياندوآب. 1393. مقاومت آنتی­ زنوزی و تحمل سیب­زمینی، بادنجان، گوجه فرنگی و فلفل نسبت به سوسک کلرادوی سیب­ زمینی،  Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) در شرایط مزرعه ­ای. بيست و یکمين کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه، ایران.

 

27- مینا رحیمی اكبر قاسمي كهريزه و پوریوسف میاندوآب. 1393. مقاومت آنتی­ زنوزی نه رقم زراعی گندم (Triticum aestivum) نسبت به سن گندم،Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)  درشرایط مزرعه درمنطقۀنقده استان آذربایجان غربی. بيست و یکمين کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه، ایران.

 

28- Akbar Ghassemi-kahrizeh & Nouraddin Shayesteh. 2012. Study on morphological indices of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) in west Azerbaijan province. XXIV International Congress of Entomology, Daegu, Korea.

 

29- Akbar Ghassemi-kahrizeh & Nouraddin Shayesteh. 2012. Study on synergistic effects of henna in enhancement of pathogenecity of Bacillus thuringiensis Berliner on third and fourth instars larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say).  XXIV International Congress of Entomology, Daegu, Korea.

30- Akbar Ghassemi-kahrizeh, Shirin Mohammadzadeh & Mahmoud Pouryousef Miandoab. 2014. The effect of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis on Colorado Potato Beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) and synergistic role of henna and cinnamon in increasing its efficiency. International conference on Biopesticides 7. 19-25 October. Side, Antalya, Turkey.

 

عضو يتدرمجامع علمي

تاریخ شروع

تاریخ پایان

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی ایران

1383

ادامه دارد

انجمن حشره ­شناسی ایران

1389

ادامه دارد

 

فعاليت‌هاي اجرائی،فرهنگي و کاری

محلان جام فعاليت

سال انجام

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

مهاباد

30/10/1391-ادامه دارد

رئيس دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي

مهاباد

09/07/1391 28/12/1391

مدیرگروه گیاهپزشکی

مهاباد

1/9/1386- 1/9/1388

رئيس هیئت هاکی استان آذربایجانغربی

ارومیه

30/9/1387- ادامه دارد

رئيس بسيج اساتيد شهرستان مهاباد

مهاباد

1390- ادامه دارد

کارشناس رسمی دادگستری

نقده

1385- ادامه دارد

عضو شورای امربه معروف ونهی از منکر واحد

واحدمهاباد

ادامه دارد

عضو ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز واحد

واحدمهاباد

ادامه دارد

عضوکمیته حقوق شهروندی واحد

واحدمهاباد

ادامه دارد

عضوکمیته گسترش فرهنگ عفاف وحجاب واحد

واحدمهاباد

ادامه دارد

 

داوري مقالات مجلاتISI:

 2 مورد درمجله  African Journal of Biotechnology

 

داوری در همایش:

 همایش منطقه ­ای چشم ­اندازی به کشاورزی شمالغرب کشور،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدمهاباد،سال 1386

 همایش هفته پژوهش درسالهای 1388، 1389و 1390

 همایش داخلی گیاه پزشکی درسال 1389

 دو مورد برای مجله علمی پژوهشی دانش گیاه پزشکی ایران (از انتشارات دانشگاه تهران) در سال 1392

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن