دکتر کامران موسی زاده

متولد 1357 شهرستان نقده

مدرک کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه تبریز سال 1379

مدرک کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1381

مدرک دکتری تخصصی ریاضی محض گرایش آنالیز تابعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تیر ماه 1387

سوابق :

1)  عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ازسال 82

2) مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد به مدت 2 سال

3) معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی وفرهنگی سما واحد مهاباد به مدت بیش از 4 سال از آذر 87 تا دیماه 91

4) معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد مهاباد  از تیر ماه 94


جهت دریافت رزومه کامل به لینک زیر مراجعه نمائید :
رزومه علمی، پژوهشی و اجرایی
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن