مقاله ها

فرمها:

 

آیین‌نامه‌های مربوط به پایان‌نامه‌ها (حتماً مطالعه شود):

نکاتی که دانشجویان کارشناسی‌ارشد در جریان تدوین پایان‌نامه باید رعایت نمایند (doc)

 

توجه

برای شروع امورات دفاع از پایان‌نامه به صورت زیر اقدام شود:

  1. ابتدا باید از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد 6 ماه گذشته باشد.
  2. سپس به اداره تحصیلات تکمیلی مراجعه نموده و پس از دریافت فرم احراز شرایط دفاع از پایان‌نامه به رئیس پژوهشی دانشکده‌ی مربوطه مراجعه نمایید.
  • رئیس پژوهش دانشکده‌ی علوم پایه ساختمان 2 (خانم قرنی)
  • رئیس پژوهش دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی ساختمان 3 (آقای خضرالله)
  • رئیس پژوهش دانشکده‌ی کشاورزی ساختمان 3 (آقای شیخ آقایی)
  • کارشناس امور پژوهشی و مسئول امور پایان‌نامه‌های دانشکده‌ی فنی و مهندسی ساختمان اداری (آقای خودکام)
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن