مقاله ها

کاردانی ناپیوسته ویژه دیپلمه‌­های نظام قدیم - پیش‌­دانشگاهی

1

امور بانکی

10

تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

19

تربیت‌­بدنی - مربیگری

2

معماری

11

ماشینهای کشاورزی - مکانیزاسیون

20

تربیت­‌بدنی - مدیریت

3

ICT علمی کاربردی  فناوری­‌اطلاعات­ و ارتباطات

12

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

21

گوشت و فرآورده­‌های گوشتی

4

حسابداری  -  اداری

13

دامپزشکی

22

آموزش حرفه­‌وفن

5

علمی کاربردی نرم افزارکامپیوتر

14

تربیت معلم آموزش علوم تجربی

23

معماری سنتی

6

کاردان فنی برق الکترونیک

15

مرتع و آبخیزداری

24

تربیت معلم قرآن کریم

7

کاردان فنی عمران - آب و فاضلاب

16

تربیت معلم دینی و عربی

25

تکنولوژی تولیدات گیاهی

8

کاردان فنی عمران - پل­سازی

17

تربیت معلم آموزش ­و پرورش ­ابتدایی

26

تکنولوژی آبیاری

9

کاردان فنی عمران - ساختمان‌های­‌بتنی

18

تربیت معلم زبان ­وادبیات­ فارسی

27

تربیت معلم آموزش ریاضی

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن