مقاله ها

19رشته‌ کارشناسي ارشد 

24 رشته کارشناسي ناپيوسته

 

31 رشته کارشناسي پيوسته تمام وقت

11رشته کارشناسي پيوسته پاره وقت

27 رشته کارداني ناپيوسته

 

7رشته کارداني پيوسته

 

فیزیک(اتمی و مولکولی)

مهندسي كشاورزي( زراعت)

زبان وادبيات عرب

زبان و ادبیات فارسی

مهندسي عمران(مهندسي سازه)

مهندسي عمران(مهندسي آب)

اگرواكولوژيك

شيمي آلي

مهندسي کشاورزي-مديريت کشاورزي

مدیریت نیروی انسانی

سیستم‌های اطلاعاتی

مالی دولتی

تشکیلات و روش‌ها

مدیریت تحول

مهندسی تولیدات گیاهی- تولید

          محصولات باغی

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

شیمی معدنی

تکنولوژی و اصلاح بذر

مهندسی کشاورزی – پرورش و  مدیریت تولید طیور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسي تكنولوژي عمران (عمران)

آموزش علوم تجربی

زبان وادبیات فارسی

آموزش و پرورش ابتدایی

علوم آزمایشگاهی(دامپزشکی)

مهندسي تولیدات گیاهی

مهندسي توليدات دامي

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

مهندسي تكنولوژي معماری

مهندسي آبیاری

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپیوتر

ديني و عربي

ساختمان

آموزش راهنمايي و مشاوره

آموزش رياضي

علمی کاربردی حسابداری

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مديريت تلفيقي آفات

مهندسی سخت افزار کامپیوتر

آموزش زبان انگلیسی

 تربیت بدنی -فیزیو لوژی

جنگلداری

بهداشت مواد غذایی

مهندسی تکنولژی کنترل-  ابزار دقیق

فیزیک

ریاضی کاربردی

مهندسي عمران

مهندسي عمران(آب)

مهندسی كشاورزي(آب)

شیمی کاربردی

مهندسی كشاورزي (علوم و صنایع غذایی)

مهندسی كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات)

مهندسي كشاورزي(باغباني)

مهندسي كشاورزي (گياهپزشكي)

علوم قرآن و حدیث

زبان وادبیات فارسی

زبان و ادبیات عرب

حقوق

باستان شناسی

راهنمایی و مشاوره

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی

مامائی

پرستاری

ترویج و آموزش کشاورزی

علوم دامی(گرایش طیور)

دبیری زبان و ادبیات فارسی

مهندسی معماری

دبيري زبان وادبيات عرب

مهندسي علوم کامپيوتر

روانشناسی عمومی

حسابداري- حسابرسي

تربیت بدنی - فیزیو لوژی

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و

    فناوری اطلاعات (ICT)

مهندسی تکنولوژی راهسازی

مهندسی كشاورزي(گیاهپزشکي)

حقوق

مهندسي عمران

مهندسي عمران(آب)

راهنمایی و مشاوره

مدیریت صنعتی

زبان وادبیات فارسی

علوم قرآن و حدیث

مهندسی كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات)

شیمی کاربردی

مهندسی كشاورزي(علوم و صنایع غذایی)

امور بانکی

تكنولوژي تولیدات گیاهی

تکنولوژی آبیاری

آموزش رياضي

علمي كاربردي(نرم افزار کامپیوتر)

كارداني فني برق(الکترونیک)

عمران(آب و فاضلاب)

عمران(پل‌سازی)

عمران(ساختمان‌های بتنی)

ماشین‌های کشاورزی مکانیزاسیون

معماری

دامپزشکی

آموزش علوم تجربی

مرتع و آبخیزداری

دینی و عربی

آموزش و پرورش ابتدایی

زبان وادبیات فارسی

فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)

آموزش زبان انگليسي

 تربيت ‌بدني- مدیریت

آموزش حرفه و فن

گوشت و فرآورده های گوشتی

معماری سنتی

تربیت معلم قرآن کریم

حسابداری- اداری

تربیت بدنی- مربیگری

علمی کاربردی - پرورش طیور

 

علمی کاربردی(حسابداری)

کامپیوتر

الکترونیک

ساختمان

الکتروتکنیک

امور زراعی

معماری

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن