¤   پرستاری

¤   مامایی

 

¤   معرفی اداره آموزش (خانم سعادت سید احمدی )

¤   تقویم سال تحصیلی

 ¤   انتخاب واحد اینترنتی

¤   مشاوره تحصیلی

¤ 

 ¤  

¤   پرستاری

¤   مامایی

 

 

  ¤   پرستاری ¤   مامایی
بالینی  
طرح درس کارآموزی (اورژانس)
طرح درس کارآموزی (سوختگی)
طرح درس کارآموزی (ارتوپدی)
طرح درس کارآموزی (اعصاب)
طرح درس کارآموزی (جراحی)
طرح درس کارآموزی (قلب)
طرح درس کارآموزی (گوارش)
طرح درس کارآموزی در بخش اتاق عمل
 
کارآموزی بهداشت مادر و کودک
نظری  
بررسی وضعیت
پراتیک
سالمندان 1
سالمندان 2
سالمندان 3
 

 
فرم طرح درس مدیریت مامایی

طرح درس عملکرد جنسی

اصول مديريت در مامايي

طرح درس روانشناسی

بارداري و زايمان 1

طرح درس اخلاق مامایی

طرح درس اپیدمیولوژی

 
 

 

¤   گروه‌بندی پرستاری

¤   گروه‌بندی مامایی

¤   عکسهای اتاق پراتیک

 
       
   
 
     
باسمه تعالی
منشور اخلاقی دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

نقل قول: هر چه محیط دانشگاه، محیط تدین و سلامت دینی باشد،
برای دانشجو، برای درس خواندن، برای فکر صحیح کردن
و برای هر گونه تلاش سیاسی و فرهنگی سالم، امن تر خواهد بود.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
* به خاطر داشتن خداوند متعـال در تمامی مراحل آموزشـی

* تأکید بر رعایت حجاب و اخلاق اسلامی به عنوان یکی از پیش شرط های
اساسی جهت حضور دانشجویان در حوزه های مختلف علمـی، فرهنگـی،
ورزشی و ...

*رعایت پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعـه و قوانین وزارت بهداشت

*توجه به خواسته‌های بیمار صـرف نظر از سن، جنـس، نژاد، موقعیـت،
وضعیت اقتصادی، سبـک زندگی، فرهنگ، مذهـب، باورهای سیاسـی و
توانایی جسمی او.

* پرهیز از شایعه سـازی، تهمت، غیبت، خبرچینـی و هر گونه اقدامـی
که در جهت تضعیف صمیمیت و اعتماد باشد.

* پرهیز از استعمـال دخانیـات

* عدم استفاده از زیور آلات زینتی

* رعایت سلسله مراتب اداری و آموزشـی

* تقویت وجدان کاری

* وقت شناس
دسته: پزشکی
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن