¤   پرستاری

¤   مامایی

 

¤   معرفی اداره آموزش (خانم سعادت سید احمدی )

¤   تقویم سال تحصیلی

 ¤   انتخاب واحد اینترنتی

¤   مشاوره تحصیلی

¤ 

 ¤  

¤   پرستاری

¤   مامایی

 

¤   گروه‌بندی پرستاری

¤   گروه‌بندی مامایی

¤   عکسهای اتاق پراتیک

 
 

¤   گروه‌بندی ایمونولوژی

   
   
 
     
باسمه تعالی
منشور اخلاقی دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

نقل قول: هر چه محیط دانشگاه، محیط تدین و سلامت دینی باشد،
برای دانشجو، برای درس خواندن، برای فکر صحیح کردن
و برای هر گونه تلاش سیاسی و فرهنگی سالم، امن تر خواهد بود.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
* به خاطر داشتن خداوند متعـال در تمامی مراحل آموزشـی

* تأکید بر رعایت حجاب و اخلاق اسلامی به عنوان یکی از پیش شرط های
اساسی جهت حضور دانشجویان در حوزه های مختلف علمـی، فرهنگـی،
ورزشی و ...

*رعایت پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعـه و قوانین وزارت بهداشت

*توجه به خواسته‌های بیمار صـرف نظر از سن، جنـس، نژاد، موقعیـت،
وضعیت اقتصادی، سبـک زندگی، فرهنگ، مذهـب، باورهای سیاسـی و
توانایی جسمی او.

* پرهیز از شایعه سـازی، تهمت، غیبت، خبرچینـی و هر گونه اقدامـی
که در جهت تضعیف صمیمیت و اعتماد باشد.

* پرهیز از استعمـال دخانیـات

* عدم استفاده از زیور آلات زینتی

* رعایت سلسله مراتب اداری و آموزشـی

* تقویت وجدان کاری

* وقت شناس
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن