¤   پرستاری

¤   مامایی

 

¤   معرفی اداره آموزش (خانم سعادت سید احمدی )

¤   تقویم سال تحصیلی

 ¤   انتخاب واحد اینترنتی

¤   مشاوره تحصیلی

¤ 

 ¤  

¤   پرستاری

¤   مامایی

 

¤   گروه‌بندی پرستاری

¤   گروه‌بندی مامایی

¤   عکسهای اتاق پراتیک

 
 

¤   گروه‌بندی ایمونولوژی

   
   
 
     
برنامه راهبردی دانشکده پرستاری و مامایی

چشم انداز:


دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد مهاباد براساس انسان سالم، محور توسعه پایدار و با
دیدگاه همه چیز برای سلامت بر این باور است، که با نوآوری و ابتکارات در زمینه
آموزشی پژوهشی و فرهنگی ضمن حفظ جایگاه خود بعنوان یکی از دانشکده نمونه پرستاری دانشگاه آزاد در منطقه باشد

ماموریت:
دانشکده پرستاری و مامایی آزاد مهاباد یکی از برجسته ترین دانشکده های
شناخته شده آذربایجان غربی می باشد که نسبت به تربیت نیروی انسانی ماهر، متعهد،
خلاق، متفکر، موثر و کارآمد در مقاطع کارشناسی،برای ارائه خدمات پرستاری، مامایی در
حوزه های بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، مدیریتی و حمایتی به آحاد مختلف
جامعه و ارائه خدمات آموزش ضمن خدمت و مداوم رسمی و غیر رسمی نسبت به پویایی فارغ
التحصیلان حرفه اقدام می نماید.

مسئولیت برنامه ریزی، هدایت، نظارت و ارزشیابی از برنامه های آموزشی،
پژوهشی دانشکده و همچنین هماهنگی برنامه و استفاده از فن آوری نوین در
برنامه ریزی و اصلاح برنامه و کارآمدسازی فرآیندها از طریق ارزشیابی کیفیت درون و
بیرون سازمان سعی در ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش و فعالیتهای فرهنگی و خدماتی نموده
و تلاش در شناخت نیازهای مشتریان و ذی نفعها و برآورده نمودن آنها و جلب رضایت
ایشان را به عهده دارد و خدمـات پژوهشـی دانشکده با هدف تولید علم از طریق انجام
پژوهش در حوزه های سلامت، آموزش و جایگاه حرفه ای و حمایت از انتشار داخلی و بین
المللی نتایج تحقیقات و کاربردی نمودن پژوهش و ترویج فرهنگ فعالیتهای تحقیقاتی
انجام می شود. همچنین دانشکده براساس باورهای دینی متعهد است که بسترسازی مناسب
فرهنگی جهت رشد و تعالی دانشجویان و اساتید و کارکنان با نگرش به ارزشهای والای
انسانی نشأت گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی را فراهم آورد.

ذینفع ها:

ذینفع های داخلی دانشکده:

۱- هیأت رئیسه و مدیریتهای تابعه دانشکده

۲- گروههای آموزشی

۳- اعضای هیأت علمی

۴- کارکنان

۵- دانشجویان

۶- تشکل های دانشجویی

۷- شوراهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی ، دانشجویی و ...... دانشکده

۸- کمیته های دانشکده (EDO ، امتحانات،
کمیته آموزش بالین ، ارزشیابی ، بازآموزی و ...)ذینفع های خارجی دانشکده:

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- هیأت رئیسه دانشگاه، معاونتها و مدیریتهای واحدهای تابعه دانشگاه

۳- مراکز تحقیقاتی دانشگاه

۴- سایر دانشکده ها

۵- مراکز آموزشی و بیمارستانهای وابسته

۶- مراکز و شبکه های درمانی

۷- آحاد مردم

۸- دانشگاههای مستقر در اصفهان و دانشگاههای آزاد اسلامی

۹- سازمانهای خیریه دخیل در سلامت

۱۰- سازمانها و گروههای پشتیبانی ناظر بر سلامت

۱۱- دیگر سازمانهای مرتبط (بهزیستی، تامین اجتماعی، بیمه خدمات
درمانی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری و ...)

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن