چارت آموزشی و اداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

سمت

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رئیس دانشکده

دکتر سید محمدکاظم هاشمی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

مسئول اداره آموزش دانشکده

مهندس سهراب سراجی

کارشناس کشاورزی

کارشناس آموزش دانشکده

محمد سبحانی

کارشناس معماری

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

پریسا پیمان نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

مهناز خضری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بهسازی

رئیس پژوهش دانشکده

سید سعید نجم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بهسازی

بایگانی دانشکده

جمشید برنا

کاردانی حقوق

کارشناس سایت دانشکده

علی سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد شبکه

متصدی سرپرستی کلاس ها

جعفر موغمی

کارشناس حقوق ثبت

متصدی سرپرستی کلاس ها

محمد فهیمی

کاردانی حقوق

 

گروه های آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه دانشگاهی

سیدمحمدکاظم هاشمی(مدیر گروه)

دکترای تخصصی

مربی

نسرين چيره

دکترای تخصصی

استادیار

رحیم عبداللهی

دکترای تخصصی

استادیار

رویا سید الشهدایی

دکترای تخصصی

استادیار

شهربانو صحابي

دکترای تخصصی

استادیار

فرهاد کاکه رش

دکترای تخصصی

استادیار

فرشاد ولي زاده

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

مهری پاكزاد

دکترای تخصصی

استادیار

شهباز محسنی

دکترای تخصصی

استادیار

خاور قربانی

دکترای تخصصی

دانشیار

شمسی علياری

دکترای تخصصی

استادیار

اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی

اردشير صدرالدينی(مدیر گروه)

دکترای تخصصی

استادیار

شفيع برهانی

دکترای تخصصی

استادیار

مصطفی يگانی

دکترای تخصصی

استادیار

ناصر حسينی

دکترای تخصصی

استادیار

اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامي

کاظم ابراهیمی(مدیر گروه)

دکترای تخصصی

مربی

سعید حمیدی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

محمدرضا عليزاده امامزاده

دکترای تخصصی

استادیار

مریم اسمعیلی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

علی قهرمانی

کارشناسی ارشد

مربی

اعضای هیأت علمی گروه زبان انگلیسی

پيمان رضوانی(مدیر گروه)

دکترای تخصصی

استادیار

کيوان سيدی

دکترای تخصصی

استادیار

حسن نورانی کليجی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

اعضای هیأت علمی گروه مدیریت

علی آتش سوز(مدیر گروه)

دکترای تخصصی

مربی

مسعود قهرمانی

دکترای تخصصی

استادیار

مهران مولوی

دکترای تخصصی

استادیار

عبداله محمودی

دکترای تخصصی

استادیار

محمد عثمانی

دکترای تخصصی

مریی

سلیمان احمدزاده

دکترای تخصصی

مربی

اعضای هیأت علمی گروه علوم تربیتی

کمال آفانی(مدیر گروه)

دکترای تخصصی

استادیار

ادریس اسلامی

دکترای تخصصی

استادیار

پریوش محمدی قشلاق

دکترای تخصصی

استادیار

اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی و مشاوره

بهمن کرد(مدیر گروه)

دکترای تخصصی

استادیار

محمدآزاد عبداله پور

دکترای تخصصی

استادیار

کيومرث کريمی

دکترای تخصصی

استادیار

فریده اسماعیلی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

اعضای هیأت علمی گروه حقوق

احمد احمدی (مدیر گروه)

دکترای تخصصی

استادیار

ناصر ايراني

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

الهه صبحي

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

صمد حضرتی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

فواد عربی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

محمدامین فرید

دکترای تخصصی

استادیار

اعضای هیأت علمی گروه حسابداری وامور بانکی

ابراهيم منصوري(مدیر گروه)

دکترای تخصصی

استادیار

جلال اسپوكه

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

شيرزاد نادري

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

توفیق خضری

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

اعضای هیأت علمی گروه تربيت بدنی

سيروان آتشک(مدیر گروه)

دکترای تخصصی

دانشیار

حسين شرفی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

محمد قادری

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

سيما مکاری ساعی

دانشجوی دکترای تخصصی

مربی

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن