لینک های دانلود فرم های ثبت نامی که باید توسط داوطلب تکمیل و امضا شود وسپس در سامانه آموزشیارقرارداد

لینک های دانلود فرم های ثبت نامی که باید توسط داوطلب تکمیل و امضا شود و سپس در سامانه آموزشیار بارگذاری گردد/

edu.iau.ac.ir 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع دکتری تخصصی

http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/33

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع  دکتری حرفه ای

 http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/32

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

 http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/31

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی پیوسته و 
کاردانی ناپیوسته

http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/30

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی ناپیوسته

 http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/29

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال ۱۴۰۰ در مقطع کاردانی پیوسته

 http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/28


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد