پذیرفته شدگان کاردانی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته (با آزمون وبدون آزمون)دانشگاه آزاداسلامی واحد مهاباد

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان  مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (با آزمون و بدون آزمون) نیمسال اول تحصیلی 1400دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد  می رساند  که بعدازثبت نام مجازی وتکمیل مدارک در سامانه آموزشیار جهت تحویل پرونده فیزیکی از مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تا روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲بارعایت کامل پروتکل های  بهداشتی و همراه داشتن خودکار شخصی به 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد مراجعه
 فرمایید.
امور ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد