جستجوی رشته و واحد دانشگاهی

جستجوی رشته و واحد دانشگاهی

اگر می خواهید بدانید یک رشته و مقطع تحصیلی در کدام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دایر است ؟
به وب سایت زیر بروید و نام رشته و مقطع تحصیلی آن را جستجو کنید !

 https://iau.ir/fa/field
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد