زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم مهر 1400

 زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم مهر

انتخاب واحد از ۱۳ تا ۲۵ شهریور و حذف و اضافه از تاریخ ۳ تا ۱۰ مهر، به ترتیب استان و ورودی خواهد بود.
بازه زمانی در هر روز، در سه بازه ۸ الی ۱۴، ۱۵ الی ۲۱ و ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد می‌باشد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد