تمدید ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

تمدید ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع #کارشناسی پیوسته وناپیوسته #کاردانی پیوسته و ناپیوسته #کارشناسی ارشد ناپیوسته مهرماه  1400 دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وکاردانی پیوسته و ناپیوسته  کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است ، تا دوشنبه 15 شهریور 1400 تمدید شد.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی  
  www.azmoon.org
  ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی ، در صورت تمایل و داشتن شرایط با  تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.
 
 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد