ماجرای مابه‌تفاوت مبلغ پرداختی نسبت به شهریه ثابت در سامانه آموزشیار چیست؟مبلغ پرداختی شهریه این ترم جهت انتخاب واحد متشکل از بدهی مانده از ترم قبل + شهریه ثابت + ۳۵ درصد از شهریه ثابت (به عنوان پیش پرداخت شهریه متغیر ) است.

به‌طور مثال اگر شهریه ثابت یک دانشجو ۵۰۰ هزار تومان باشد و بدهی نداشته باشد، برای انتخاب واحد باید ۶۷۵ تومان پرداخت کند. میزان مابه‌تفاوت ۳۵ درصدی(در این مثال ۱۷۵هزار تومان) به حساب دانشجو به صورت بستانکار منظور شده و از بدهي شهریه متغیر آن کم می شود .

نحوه مشاهده میزان شهریه ثابت و متغیر:

از منوی "مدیریت مالی نیمسال‌های تحصیلی دانشجو" می‌توانید مبلغ شهریه ثابت و متغیر هر یک از دو ترم مهر و بهمن ۹۹ را به تفکیک مشاهده کنید. (مطابق تصویر)

همچنین در قسمت "تراز مالی"، می‌توانید از میزان باقیمانده شهریه متغیر و بدهی خود پس از انتخاب واحد مطلع شوید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد