برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال مهر ماه 1399 «ورودی های ماقبل از 99»

ورودی های 96 و ماقبل  : دوشنبه «99/7/21» از ساعت «8 الی 14» و از ساعت «22 الی 6» صبح روز بعد


ورودی های 97 و 98   : پنجشنبه «99/7/22» از ساعت  «8 الی 14» و از ساعت  «22 الی 6» صبح روز بعد

از ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد ویژه افرادی که در بازه زمانی فوق موفق به انتخاب واحد نشده‌اند

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد