ساختار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد در سال 1365 با تلاش خستگي‌ناپذير اعضاي هيأت موسس، شكل گرفت. در سال 1366 با پذيرش 215 نفر دانشجو در رشته‌هاي دامپزشكي، عمران، ادبيات فارسي و امور زراعي فعاليت خود را آغاز كرد. اكنون، پس از گذشت 30 سال و ارتقاي درجه واحد به بسيار بزرگ و بزرگترين واحد استاني در ادامه حركت به سمت آرمانهاي ارزشمند و متعالي آموزشی و پژوهشي پيش رو، مديريت نوين و تحول‌مدار دانشگاه، نيل و اهداف جامع و فراگيري را در دستور كار خود قرار داده است به گونه‌اي كه دورنما و چشم‌انداز سياست‌هاي كلان و راهبردي اين دانشگاه در محورهاي:

1ـ تقويت باورهاي ديني، معنوي و ايدئولوژيك

2ـ ارتقاء سطوح كمي و كيفي همه‌جانبه دانشگاه

3ـ اعمال مديريت صحيح و علمي از نظر سرمايه‌گذاري، افزايش درآمد و كاهش هزينه و...

 به وضوح قابل رويت است. به طور مسلم، اين امر بيانگر اهتمام مديريت جديد در خصوص انتباق اهداف و سياست‌ها با مشكلات و محروميت‌هاي شهرستان بر اساس حد اكثر بهرمندي از امكانات، توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود و در جهت نيل به مرزهاي خودكفايي است.

اينك، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد با رشد و توسعه‌اي فزاينده، شاهد پيشرفت‌هاي چشمگير و ارزنده‌اي است كه در ادامه به پاره‌اي از ابعاد آن اشاره شده است. بدون ترديد، موفقيت و دستاوردهاي مذكور در وحله اول با اتكال به الطاف باريتعالي و سپس به واسطه حمايت و پشتيباني مسئولان، تلاش مستمر مديران سابق، هدايت آگاهانه و بخردانه مديريت فعلي، زحمات صادقانه اعضاي هيأت علمي و كاركنان و با حضور سبز دانشجويان محترم و مردم شريف و قدرشناس آن شهرستان، حاصل شده‌است.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد با تكيه بر برنامه‌ريزي فرارو در صدد است با ايجاد امكاناتي چون مراكز تحقيقاتي و توليدي ازجمله توليدات باغي و دامي و ارائه خدمات علمي و پژوهشي از وابستگي مالي خود به شهريه‌هاي دانشجويي بكاهد.

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن